ZAKAJ JE MOČAN DOLLAR SLAB ZA SVETOVNO EKONOMIJO?

Svetovni trg je globalni trg, kar pomeni, da so državni in celinski trgi močno povezani med seboj in vsaka sprememba vpliva na dogajanje v njem.

Valutna razmerja so v tem obdobju, ko to pišem, edinstvene, predvsem v razmerju dollar/euro.

Namreč vse od nastanka eura, je bil ta vreden več, kot dollar.

Sedaj je situacija obrnjena in dollar je presegel vrednost euro valute.

Kaj to pomeni za evropski trg in kaj za ameriški?

Tisti, ki posljujejo z ameriškim trgom, čutijo posledice močnega dollarja.

Ker je dollar vreden več kot euro, se uvoz iz ameriškega trga podraži.

Evro je vreden manj kot dollar, torej je kupna moč evro območja na ameriškem trgu manjša.

Dobro, če govorimo o nakupih vrednih 1000 eur., te razlike niso tako zaskrbljujoče.

Če pa pogledamo globalno blagovno menjavo med Evropo in ZDA, govorimo o miljardah dnevno.

Tu pa se vpliv močnega dollarja pozna precej.

Evro območje tako s svojo kupno močjo naredi manj posla, torej manj izvoza iz ZDA.

Za ZDA to pomeni, da izvozi manj v Evropo.

Tu govorimo o milijardah dnevno.

Ker ameriški trg veliko več izvozi v Evropo, kot pa uvozi iz nje, pomeni tudi za ZDA močan dollar težavo.

Ker živimo v globalnem trgu, se kupci obračajo po trgih ki so ugodnejši.

Temu pravimo konkurenca.

Torej, če je trg ZDA z močnim dollarjem za Evropo dražji, se bo ta obračala k bolj ugodnim trgom.

Tako smo priča znimivim pojavom za Dollar in ekonomijo ZDA.

Če je v preteklosti veljalo, da je močna valuta dober znak za gospodarstvo in državo te valute, je v primeru ZDA to drugače.

Ker je ZDA izrazito izvozno usmerjena, še posebej v odnosu do Evrope, je močan dollar zaskrbljujoč prav za ZDA.